Donošenjem Zakona o energiji, Zakona o izmjenama i dopunama zakona o energiji, Zakona o tržištu električne energije i Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, u Republici Hrvatskoj stvorene su pretpostavke za postupno otvaranje tržišta električne energije.

U Hrvatskoj postoji samo jedno tržište električne energije. U početnoj fazi njegovog otvaranja odabran je model bilateralnog tržišta u kojem se trgovanje električnom energijom provodi bilateralnim ugovorima.
Pravilima djelovanja tržišta električne energije (Tržišnim pravilima) uređuju se odnosi i odvijanje aktivnosti na tržištu električne energije, te utvrđuju obveze i odgovornosti tržišnih sudionika u trgovanju električnom energijom. Tržišna pravila su obvezujuća za sve sudionike na tržištu električne energije.

Tržište električne energije u Hrvatskoj u potpunosti je otvoreno tako da svi kupci imanu zakonsko pravo slobodno birati opskrbljivača od kojeg će kupovati električnu energiju i s opskrbljivačem ugovarati opskrbu električnom energijom.
Prema Zakonu o tržištu električne energije od 01.07.2008. godine svaki kupac može slobodno odabrati jednog od opskrbljivača.

Tvrtka Concreto d.o.o. omogućava kućanstvima korištenje električne energije po povoljnijim cijenama, pouzdanu isporuku i jednostavnost usluge.

Kontaktirajte nas već danas i uštedite!


Vaš Concreto tim.