Kvaliteta i prodaja su dva nerazdvojiva elementa

U Concretu cijenimo kvalitetu i prodaju kao jedinstvenu cjelinu. Krajnji nam je cilj savjetovati Vaše korisnike na što efikasnije način, predstaviti Vaš proizvod, te štititi Vaš brand. Počnimo sa našim prodajnim predstavnikom. Opsežna edukacija i podrška uči ove specijaliste o profesionalnom prodajnom pristupu. U isto vrijeme, naši korisnički savjetnici su nadgledani i vođeni na terenu od strane iskusnih stručnjaka.

Nakon potpisanog korisničkog ugovora, narudžba se odmah šalje u Concreto Service Centar. Telefonski se upisuju podaci korisnika, informacija o cijeni i kvaliteti usluge. Umjesto brzinskog ugovora, planiramo dugoročnu suradnju sa svakim korisnikom i kontaktom. Profesionalno i stručno ophođenje je neophodno za uspješnu prodaju i jedini način koji može osigurati najbolje rezultate.

Nakon što naš prodajni predstavnik zaključi prodajni ugovor na licu mjesta, informacija se odmah šalje u naš pozivni centar. Ubačeni podaci su predmetom nekoliko provjera prije nego se dalje šalju u proces obrade. Bez iznimki, svaki korisnik prima kvalitetan telefonski poziv od strane agenata u Call centru. Razgovara se o sadržaju ugovora, te se sve potvrđuje sa korisnikom.